49083, Ukraina, Dniepro, ul.Sobinova, 10

tel..: +38(056) 732 44 22

mob.: +38(050) 320-26-60

E-mail: waiz@waiz.com.ua

Linia dla produkcji żywność dla dzieci od 6 miesięcy życia: kasz szybkiego przygotowania (bez mleka, z mlekiem, z naturalnymi suszonymi owocami i warzywami) z różnych zbóż.

Firma WAIZ Sp. z o.o. samodzielnie przez 17 lat kprodukuje na oferowanej linii 6 rodzajów żywności dla dzieci znaku handlowego «Niam-Niam» i 26 rodzajów kasz szybkiego przygotowania znaku handlowego «Minutka»).
Wydajność linii   - 2,5 tony/zmiana (8 godzin)
Powierzchnia:
Pod wyosazeniem-132 m2, minimalna-100 m2
Personel – 5 osób
Elektryczność: 170 kW
Zużycie wody (Ochłodzenie wytłaczarki): do 150 l/h

OPISANIE PRACY LINII DLA PRODUKCJI ŻYWNOŚĆ DLA DZIECI OD 6 MIESIĘCY ŻYCIA

Głównym surowcem dla tego produktu jest wysokojakościowa mąka zbożowa, przsygotowana specjalnie wg wszystkich norm i wskaźników bezpieczeństwa dla produkcji żywności dla dzieci. Na wytwórnię mąka dostarcza się w czterowarstwowych workach po 30 kg, w których ona przechowywuje się na wytwórni w wyznaczonych warunkach.

Przed uruchomieniem linii produkcji mąkę za pomocą maszyny dla rozpakowania worków (1) i ładowawczych przenośników ślimakowych (2) załadują do technicznych bunkrów (3). Takich bunkrów przewidziano 5 jednostek – dla różnych rodzajów mąki. Bunkry są wyposażone w czujniki poziomu wypełnienia i system zapobiegania wyginania. Zgodnie z zaprogramowaną recepturą technologiczną, z bunkrów mąka (każdy rodzaj odrębnie) dawkującymi świderami (4) podaje się w terminał wagowy (6). Błąd dozowania nie więcej niż 1 %. Sterowanie załadowaniem bunkrów przeprowadza się z pilotu sterowania 5, dawkującym kompleksem z pilotu sterowania 8, które znajdują się bezpośrednio około wyposażenia. Przy osiągnięciu zaprogramowanych parametrów wagowych wszystkich komponentów zgodnie z recepturą, surowiec załaduje się do mieszalnika (7) dla osiągnięcia jednolitości w całej masie. Cykl mieszania trwa 2-5 minut (w zależnści od zaprogramowanych parametrów). Zatem surowiec za pomocą przenośnika ślimakowego (9) załaduje się do przesiewacza (10), który jest wyposażona w oddzielacz magnetyczny.

Kolejny etap – wytłaczanie. Za pomocą przenośnika ślimakowego (11) mieszanka surowca załaduje sie do przechowywającego bunkra wytłaczarki (12), skąd dawkuje się do ładunkowego korpusu wytłaczarki. Za pomocą pompy-dozownika, podającego wodę do ładunkowego korpusu wytłaczarki, surowiec jest nawilżany. Ze względu na intensywne obróbki cieplnomechanicznej, surowiec za czas pobytu w korpusie wytłaczarki (5-7 sekund) otrzymuje niezbędną obróbkę sanitarną i podczas procesu pod wpływem znaczącej szybkości zmiany, wysokich prędkości i ciśnienia, jest przejście energii mechanicznej w energię cieplną, co doprowadza do różnych wg głębokości zmianom w jakościowych wskaźnikach przetwarzanego surowca, takie jak denaturacja białka, żelowanie skrobi, a także inne przydatne dla lepszego przyswajania dzieckiem zmian biochemicznych. Krojenie produktu przeprowadza się bezpośrednio w matrycy, za pomocą wagowego urządzenia do krojenia. Cała praca wytłaczarki steruje się z bloku sterowania (13). Nad wytłaczarką ustanawia się wyciąg (14) – dla usunięcia pary.

Otrzymany półfabrykat transportem pneumatycznym (15) dostarcza się w bunkier do przechowywania (16). Dalej półfabrykat dostarcza się do rozdrabniacza (16) dla drobienia  w kaszę. Później drobiona masa za pomocą przenośnika slimakowego (19) załaduje się do bunkra przechowywania (20). Te procesy sterują się z pilota sterowania (18).

Z bunkra do przechowywania podajnikiem ślimakowym (21) kasza załadowuje się w terminał wagowy (24). W zależności od receptury technologicznej, w terminał wagowy z pojemości dla suchych dodatków (22) przez podajniki ślimakowe (każdy rodzaj odrębnie: witaminy, suszone owoce i t.p.) dodatki w zaprogramowanych ilościach załadują się w terminał wagowy dla dalszego mieszania z kaszą w mieszalniku (25). Po osiągnięciu zakończenia cyklu mieszalnika (2-5 min) produkt przenośnikiem ślimakowym (26) podaje się w bunkier-podajnik automatu do pakowania. Proces dawkowania i wymieszywania składników kontroluje się pilotem sterowania (23).

W automacie dla fasowania (27) produkt w zaprogramowanym zakresie wagowym fasuje się i pakuje się w pakiet. Następnie opakowany produkt za pomocą przenośnika wyładowczego (28) dostaje się na automatyczny pakowacz w kartony (29) dla opakowania w kartony i naniesienia daty produkcji oraz innej informacji. Przy wyjściu z kartonatora opakowany produkt za pomocą poziomowego podajnika (30) podaje się na stół do fasowania (31) dla układania do grupowego opakowania transportowego. Układanie przeprowadza się pracownikami z fasowania. Produkt, opakowany w opakowania transportowe poziomym transporterem (32) podawane do magazynu dla przechowywania gotowej produkcji.

Dorowadzenie komunikacji na warsztacie produkcyjnym (unkty podłączenia):

1– Zasilanie elektryczne 3 fazy, 380V50 Hz; Ogólne zużycie 7,5 kW/h. Sprężone powietrze; zużycie wentylatorami wibracyjnymi 1000 l/min. Woda do mycia.

2– Zasilanie elektryczne 3 fazy, 380V50 Hz; Ogólne zużycie 145 kW/h.

Woda do mycia; dla ochłodzenia wytłaczarki do 150 l/h.

Sprężone powietrze; zużycie przenośnikiem pneumatycznym 1000 l/min.

3 – Zasilanie elektryczne 3 fazy, 380V50 Hz; Ogólne zużycie 7 kW/h. Woda do mycia.

4 – Zasilanie elektryczne 3 fazy, 380V50 Hz; Ogólne zużycie 4 kW/h. Woda do mycia. Sprężone powietrze; ogólne zużycie do 1500 l/min. Azot (na automat dla akowania).

5 – Zasilanie elektryczne, 220В 50 Hz; Ogólne zużycie 5 kW/h. Sprężone powietrze; ogólne zużycie do 1000 l/min.

Linia składa się z:

  Nazwa Opisanie prac Ilość
1 Maszyna do rozpakowania worków Rozpakowanie worków z surowcem dla dalszego przekazania jego do bunkra 5
2 Przenośnik ślimakowy Przemieszczenie surowca do bunkrów – automatyczne podawanie 5
3 Bunkry surowca (5 m3) Bunkry przechowywające z czujnikami wypełnienia 5
4 Przenośnik ślimakowy Podawanie surowca na terminał wagowy 5
5 Pilot sterowania odawania surowca Uruchomienie sterowników, indykacja czujników na bunkrach, przełączenie bunkrów

1

6 Terminał wagowy Przemieszczenie mmiędzy bunkrami, staniem pod nimi i nabieranie zboża z ważeniem 1
7 Mieszalnik Wymiesza surowiec 1
8 Pilot sterowania Sterowanie kompleksem dawkującym, mieszalnikiem, przesiewaczem 1
9 Przenośnik ślimakowy Podaje surowiec od mieszalnika do przesiewacza 1
10 Przesiewacz Przesiewanie 1
11 Przenośnik ślimakowy Podaje surowiec do wytłaczarki 1
12 Wytłaczarka Produkcja półfabrykatu 1
13 Pilot sterowania wytłaczarką Sterowanie podawaniem surowca, obrotami głównego napędu i prędkością obracania urządzenia do krojenia, temperaturą nagrzewania 1
14 Wyciąg Usuwanie, absorbcja pary 1
15 Transport pneumatyczny Przemieszczenie półfabrykatu 1
16 Bunkier do przechowywania Służy dla prxzechowywania półfabrykatu 1
17 Rozdrabniacz Rozdrabia półfabrykat 1
18 Pilot sterowania rozdrabniaczem i transportem pneumatycznym Włącza przemieszczenia produkcji z bunkra do rozdrabiacza, rozdrabianie i przemieszczenie półfabrykatów do bunkra 1
19 Przenośnik ślimakowy Podaje rozdrobiony półfabrykat w bunkier do przechowywania 1
20 Bunkier do przechowywania Słuzą do zromadzenia różnych rodzajów produktu 1
21 Przenośniki śrubowe Przemieszczenie srubowe suchych dodatków 4
22 Pojemności dla suchych dodatków Przechowywanie dodatków przed podalszym podaniem (mieszanina witaminy, proszki owocowe, mleko w proszku) 3
23 Pilot sterowania wymieszywaniem składników Włączenie zasilania, indykacja pojemników dla suscych dodatków, podawanie suchych dodatków, indykacja pojemności dla suchych dodatków, podawanie do automatu

1

24 Dozownik Dozownik dla sypkich składników 1
25 Mieszalnik Wymiesza rozdrobiony półfabrykat i dodatki 1
26 Przenośnik ślimakowy Przemieszczenie śrubowe dla dalszego fasowania produktu 1
27 Automat do fasowania Fasowanie produkcji 1
28 Nadajnik Przemieszczenie pakietów z automatu do fasowania (folia) do automatu dla pakowania w opakowanie zbiorcze 1
29 Automatyczny pakowacz w kartony Automat do pakwania pakietów w kartony 1
30 Przenosnik poziomy Przemieszczenie opakowanej produkcji na stół do fasowania dla opakowania w opakowanie zbiorcze (pudło) 1
31 Stół do fasowania Służy dla łatwości opakowania gotowej produkcji w opakowanie zbiorcze 1
32 Przenosnik poziomy Przemieszczenie opakowanej produkcji na magazyn 1
33 Kompresor z odbiornikiem Zapewnienie sprężonym powietrzem elementów linii 1
34 ТУ i ТИ 1

Linia jest certyfikowana na Ukrainie, Unii Celnej i Unii Europejskiej

 

img1 footer img2 footer img3 footer