49083, Ukraina, Dniepro, ul.Sobinova, 10

tel..: +38(056) 732 44 22

mob.: +38(050) 320-26-60

E-mail: waiz@waiz.com.ua

Modułowe zakłady dostarczane wg zasady«pod klucz» i wkluczają pomieszczenia produkcyjne, wyposażenie technologiczne, montaż, wprowadzenie w eksploatację, a także kształcenie personelu technologii i procesu.

 

1. PROJEKTOWANIE I ZAKRES DOSTAWY

Dostawa kompleksu zawiera projektowanie i produkcję całego kompleksu. Projektowanie i produkcja prowadzi się z godnie z wymogami normatywnych dokumentów.

Dostawa zawiera techniczne wyposażenie, systemy inżynieryjne zgodnie z mocą produkcyjną dla przetwarzania, opakowania, przechowywania i wysłania mięsa wędzonego. Oprócz tego, w dostawę wchodzą różne techniczne pomieszczenia.
Dostawa zawiera kształcenie technicznych specjalistów pracy na wyposażeniu technicznym operatorów zakładu podczas próbnego uruchomienia kompleksu.

2. WYDAJNOŚĆ WYPOSAŻENIA

Wydajność wyposażenia – 1 tona na zmianę. Urządzenie składa się z sześciu (6) modułów produkcyjnych

Surowiec: zamrożone i świeże bloki tuszy (wieprzowina, cielęcina).

1. Produkcja kiełbasy
a. kiełbaski, kiełbasy na grilla (150 kg/wózek) 1500 kg/zmiana czy
b. gotowana kiełbasa kalibru 90 mm (300 kg/wózek) 1200 kg/zmiana.
c. szynka w siatce kalibru 110 mm (300 kg/wózek) 600 kg / 12 godzin (produkcja w ciągu nocy)
2. Konserwy mięsne
a. Puszki wagą 400 g, 1000 kg/zmiana
3. Świeże, pokrojone mięzne zestawy
a. Mięso w próżniowym opakowaniu czy w opakowaniu typu flow-pack z etykietą – 1,5 t /zmiana

3. POMIESZCZENIA I SYSTEMY TECHNICZNE, WYPOSAŻENIEE MODUŁOWE

Pomieszczenia zakładu przetwórstwa mięsnego LL-1,5.6, ogólna powierzchnia modułów 250 m2 =6 modułów, razem z sieciami inżynieryjnymi i wyposażenie inżynieryjne pomieszczenia, techniką ogrzewania, dostarczenia wody, klimatyzacji powietrza, techniką elektroniczną, techniką chłodniczą.
Pomieszczenia zakładu przetwórstwa mięsnego, razem z wyposażeniem technologicznym, zamrażarkami, wyposażeniem chłodniczym, pomieszczeniami pomocniczymi, technicznymi wydziałami, biurami i niezbędnymi dla procesów korytarzami.

4. DOSTAWA NIE WKLUCZA

Poniższe prace nie wchodzą w zakres dostawy: Wszystkie prac na terenie, w tym prace ziemne, miejscowe sieci na działce (elektryczność, dostarczenie wody, kanalizacja, gaz, ścieki i t. p.), drogi i tereny dla transportowania na działce, trawniki i ozielenienie.

Prace fundamentowe pomieszczenia, a także kanalizacja i t. p. prace pod pomieszczeniem będą wykonane przez zamawiającego; zamawiający buduje pomieszczenia do poziomu +0.00 zgodnie z instrukcjami i rysunkami dostawcy (obciążenie podstawy, fundamentu 1 t/m2).
Ogrodzenie działki i wrota; podłączenia do sieci komunalnych.

Spory celne, podatki i licencyjne płatności w państwie dostawy.

img1 footer img2 footer img3 footer