49083, Ukraina, Dniepro, ul.Sobinova, 10

tel..: +38(056) 732 44 22

mob.: +38(050) 320-26-60

E-mail: waiz@waiz.com.ua

Linia dla produkcji i opakowania karmu dla psów i kotów.

Linia wytwarzania kompletnego karmu dla psów i kotów o wydajności 200 kg/h*.  Zapewnia zdolność do wytwarzania karmu ekstrudowanego, który oczyszcza się ze szkodliwych mikroorganizmów.

  • Możliwość instalacji linii 60 kg/h, 500 kg/h, 600 kg/h, 1000 kg/h.

Linia o wydajności do 200 kg/h

Elementy linii:

1. Kruszarka kości zwierząt
2. Urządzenie do wytwarzania mieszanki karmu
3. Bunkra dla gromadzenia mieszanek nr1, nr2 (2 szt.)
4. Transportery od pojemników do wytłaczarki (2 szt.)
5. Wytłaczarka + Generator pary
6. Transporter od kg/h do suszarki
7. Tunel termiczny 2 szt.
8. Transporter od suszarki do drażyratora
9. Drażyrator tunelowy z możliwością naniesienia aromatów i tłuszczu
10. Transporter od suszarki do automatu
11. Automat pakujący w mieszki po 5-10-20 kg
 
Charakterystyka techniczna:
Zużycie energii linii elektrycznej: 92 kW;
Niezbędna powierzchnia: 80 m2;
Personel do obsługi: 5 osób.
 

Zasada działania wytłaczarki:

Przed wytłaczaniem surowiec miesza się i kondycjonuje w mieszalniku kondycjonowania. Ważnym etapem procesu technologicznego jest kondycjonowanie, przy którym mieszanka nawilżana jest i ogrzewana gorącą suchą parą pod ciśnieniem 0,2-0,5 MPa i temperaturą 110-130 °С, po czym mieszanka mięknie i staje się bardziej giętka, co przyczynia się do wytłaczania, mniejszego zużycia materiałów eksploatacyjnych kg/h, zwiększenia wydajności i poprawienia formy granulek. Po wymieszania i kondycjonowania surowiec podaje się do przyjmującego bunkra kg/h, skąd podajnik podaje do ciała roboczego. W przyjmującym bunkrze kg/h jest przewidziana możliwość wnoszenia do surowca różnych dodatków.

Na tym wyposażeniu podczas wytłaczania produkt ma poniższe etapy: obróbka cieplna, osuszanie, sterylizacja, granulacja i teksturowanie. W ciele roboczym kg/h surowiec poddaje się oddziaływaniu pary w ciągu 4-6 s. a następnie poddaje się działaniu ciśnienia 30 atmosfer. Krótki czas trwania procesu (nie więcej niż 6 sekund) pozwala zachować zawartość białka i nie zmniejsza dostępności lizyny. W momencie wyjścia karmu kombinowanego z wytłaczarki przeprowadza się niby wybuch produktu i poprzez gwałtowne obniżenie ciśnienia, przeprowadzają się następujące zmiany: wiązania są podzielone na poziomie komórkowym, zmiany w strukturze skrobi, węglowodany są coraz bardziej dostępne działaniu enzymów trawiennych. Ponadto, po wytłaczaniu poprawia się smak i zwiększa się strawność karmu, dzięki czemu zwiększa się waga zwierząt, zmniejszają się wydatki karmów, mniejsze są straty młodych zwierząt ze względu na zmniejszenie się bakterii w ziarnie.

Także granulki karmu wytworzonego na tej wytłaczarce nie pylą się i nie niszczą się w tranzycie.

Zalety linii:
• Linia pozwala produkować karm z naturalnych komponentów
• Wielka powierzchnia cząsteczek i porowata struktura, ułatwiając penetrację soku żołądkowego i własnych enzymów w paszach.
• Krupka w odróżnieniu od granulatu nie jest tak twarde i nie uszkodzi przełyku i żołądku zwierząt;
• gruboziarnistość, w związku z tym nie tworzy kurzu i tym samym nie powoduje nalepiania do układu trawiennego i oddechu;
• Odporność granul do ścierania.
• Stabilność i trwałość w transporcie.
• Wyższa higiena pasz dla zwierząt.
• Wykorzystanie odpadów niskiej jakości do gotowania wzbogaconego karmu.
• w uzyskanej substancji odżywczej karmu, minerały i witaminy odpowiadają najlepszym światowym standardom
• Wytłaczane przetwarzanie może poprawić na 30% strawność otrzymanego na linii karmu
Kompletacja linii może być zmieniona zgodnie z życzeniem kupującego.
 
Gwarancja:
12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia na terenie kupującego, ale nie więcej 18 miesięcy od daty wysłania sprzętu do klienta.
Technologia produkcji karmu: Wchodzi w cenę linii.

img1 footer img2 footer img3 footer